My ads

Thursday, November 25, 2010

EDU 3101: Pendidikan Di Malaysia

Nota-nota:


Elemen Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG)

Pendidikan Di Malaysia Sebelum Merdeka

Pengenalan Kepada Falsafah

Peranan Guru Dalam Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)

Cabang Falsafah- Logik, Metafizik (Ontologi), Axiologi, Epistemologi

0 comments:

Post a Comment