My ads

Wednesday, June 8, 2011

EDU 3103: ISL 1

Maklumat ini hanya untuk rujukan pembaca2 setia tree builder sahaja…. maklumat tak semestinya tepat….

Tugasan:

Cari dan senaraikan buku-buku rujukan yang sesuai di perpustakaan/laman web. Simpan senarai ini dalam portfolio untuk membuat rujukan tambahan.

Rujukan dari internet

1. http://mabjip.blogspot.com/

2. http://www.scribd.com/doc/4076209/ALAM-BELAJAR-2

3. http://www.scribd.com/doc/8556854/Bab-3-Teori-Pembelajaran-Behavior-Is-Dan-Kognitif

4. http://www.mytmk.net/ranking/index.php?a=stats&u=azizi197133

5. http://pismpmatebatch3.blogspot.com/2009/06/pro-forma-mab-murid-dan-alam-belajar.html

6. http://apps.emoe.gov.my/ipba/pgsr/JW_pgsr_09.doc

Rujukan dari buku

1. Mok Soon Sang. (2008). Murid dan Alam Belajar. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.

2. Noraiti, Boon, Sharifah. (2008). Murid dan Alam Belajar. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn.Bhd.

0 comments:

Post a Comment