My ads

Friday, November 12, 2010

ISL 1B

Tajuk:
Membuat rujukan di Pusat Sumber mengenai topik “Peranan dan kepentingan model-model reka bentuk pengajaran seperti ADDIE dan ASSURE”.

Perancangan pengajaran yang baik dapat menjamin pencapaian objektif atau hasil pembelajaran yang dirancang. Guru yang mengaplikasi reka bentuk pengajaran dalam perancangan penyampaian pengajaran akan dapat menjadikan pembelajaran pelajarnya yang jelas dan berkesan.

            Reka bentuk pengajaran memainkan peranan yang penting dalam menentukan kejayaan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah atau kejayaan satu-satu program atau kurikulum kursus.

            Antara kepentingan dan peranan reka bentuk pengajaran adalah seperti berikut:-
1.    Meningkatkan pencapaian pelajar.
2.    Menjadikan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah lebih teratur.
3.    Membantu dalam proses menbuat keputusan.
4.    Memungkinkan objektif pengajaran dan pembelajaran dan hasil pembelajaran mudah tercapai.
5.    Menjadikan pengajaran dan pembelajaran standard atau selaras begi kumpulan yang pelbagai.
6.    Menjimatkan masa dan peruntukan yang besar, khusus bagi sesuatu program yang besar dan luas. Contohnya, pendidikan jarak jauh.



Rujukan:
·        Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad, Wan Kamaruddin Wan Hassan. (2009). Siri Pendidikan Guru Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Oxford Fajar SDN. BHD: Selangor.
·        Chin Yoon Poh. (2009). Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran: Untuk Program Ijazah Sarjana Muda  Perguruan. Kumpulan Budiman SDN. BHD: Selangor.

0 comments:

Post a Comment