My ads

Friday, November 26, 2010

EDU 3104

Bincangkan:
Rasa kepunyaan (belongingness) terhadap bilik darjah perlu disemai dalam diri murid. Sebagai guru pelatih atau guru, bagaimanakah anda menyeamai sifat kepunyaan terhadap institusi tempat anda belajar/berkhidmat?

1.    Mengingat nama-nama murid yang diajar dan memangil nama mereka dengan betul tanpa sebarang kritikan.

2.    Memberi kepercayaan kepada murid. Contohnya: Memberi tugasan yang sesuai dengan tahap kemampuan mereka (memberi ganjaran dan teguhan serta menghargai hasil tugasan mereka)

3.    Guru harus mempunyai emosi atau pengurusan emosi yang baik. (tidak panas baran, pemarah dan sebagainya)

4.    Guru haruslah prihatin terhadap keperluan, perasaan dan masalah yang dihadapi oleh mereka dari semasa ke semasa.

5.    Guru haruslah aktif bukannya pasif. Contohnya, guru sentiasa berkomunikasi dan bergaul dengan murid, mengalakan murid untuk mengeluarkan pendapat dan perasaan mereka semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

6.    Memberi peluang kepada murid untuk mengambil bahagian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, sama-sama menghiasi bahagian papan notis bilik darjah. Maklumat yang dipaparkan bukan sahaja terdiri daripada hasil kerja murid yang cemerlang tetapi juga memaparkan hasil kerja murid yang lemah untuk mengalakan dan memberi motivasi kepada mereka.

7.    Sampaikan mesej kepaa murid tentang hasrat dan pendirian anda.

8.    Elakkan daripada menggunakan kawalan luar seperti mendenda, mengarah atau mengancam murid apabila timbul masalah.

9.    Beritahu murid cara pengajaran anda iaitu keutamaan anda ialah supaya murid dapat memberikan yang terbaik untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang terbaik.

10. Beritahu murid kegunaan ilmu yang dipelajari. Jika terdapat murid kelihatan ragu-ragu, terangkan dengan jelasnya kepentingan ilmu pengetahuan baharu tersebut.

0 comments:

Post a Comment