My ads

Sunday, July 3, 2011

EDU 3103 ISL2

Tugasan: Membina Peta Minda

Main dan Perkembagan Kanak-kanak

clip_image001 3 kriteria pengalaman belajar kanak-kanak yang optimum

 
 

Cth: main yang

mengrangkumi 3 kriteria

- clip_image002pembelajaran melalui pengalaman langsung

- penglibatan diri secara aktif

- kebebasan belajar (gaya belajar, gaya berfikir, minat , masa)


clip_image001[1] Konsep main dan ciri-cirinya

 
  clip_image003

clip_image001[2] Jenis-jenis Main

clip_image004

clip_image001[3] Tujuan dan Kegunaan Bermain

Membolehan kanak-kanak :

1. membentuk konsep abstrak (main dengan objek)

2. membentuk kemahiran fizikal (main sensorimotor)

3. membentuk kemahiran bersosial (main asosiatif dan koperatif)

4. membuat persedian dan menguasai situasi kehidupan harian (main simbolik dan sosiodramatik)

5. menguasai kemahiran bertutur dengan bahasa yang sesuai (main sosiodramatik)

6. membentuk kemahiran literasi (permainan bahasa)

7. memperkukuh dan mengaplikasi kemahiran dalam situasi kehidupan harian (aktiviti pengayaan)

clip_image001[4] Kepentingan Main Dalam Perkembangan Kanak-kanak

H. Spencer

Melepaskan tenaga badan yang berlebihan

Sigmud Fred

Cara untuk mengurangkan emosi kebimbingan dan mengawal emosi

Jean Piaget

Menggerakkan perkembagan kognitif dan memperkukuh pembelajaran yang baharu (dalam suasana relaks)

Lev Vygotsky

Membina semula realiti tanpa pengaruh situasi @ halangan dan menggerakkan perkembangan intelek (scr x langsung)

- Kepentingan ‘MAIN’ :

* main = penting dalam perkembangan emosi dan intelek

Konteks Pendidikan ‘MAIN’ :

- Sesuatu kaedah dan teknik mengajar yang memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti berpura-pura di bawah keadaan terkawal

- Mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan intelek serta mengukuhkan kemahiran-kemahiran yang baharu dipelajari.

clip_image001[5] Kaedah dan Teknik Bermain

- penggunaan kaedah/ teknik mengajar: sosiadrama, demonstrasi, main peranan...

Langkah melaksanakan Aktiviti Permainan

- Jill Hadfield: Permainan diajar mlli demonstrasi dan x secara penerangan lisan shj.

clip_image005

clip_image001[6] Langkah-langkah Perlaksanaan Main

clip_image006

0 comments:

Post a Comment