My ads

Monday, March 7, 2011

Permainan Kecil Sukan Ragam: Masuk Tong

Masuk Tong
Kemahiran : Melontar, Menjaring
Peralatan : Bola getah kecil, Gelung, Bakul sampah
Peraturan
a) Permainan ini dimainkan dalam kumpulan di dalam gelanggang badminton.
b) Pelajar-pelajar dibahagi kepada 5 kumpulan iaitu Kumpulan 1, Kumpulan 2, Kumpulan 3, Kumpulan 4 dan Kumpulan 5.
c) Setiap pelajar diberi 5 kali percubaan. Setiap percubaan yang berjaya diberi 5 markah. Manakala percubaan yang tidak berjaya tidak diberi markah ataupun ditolak markah.
d) Pelajar perlu berdiri di dalam gelung dan melontar bola getah kecil ke arah bakul sampah yang terletak 1.5 meter dari pelajar.
e) Markah akan diberi apabila bola getah kecil itu masuk ke dalam bakul sampah.
f) Percubaan tersebut akan dibatalkan sekiranya kaki melepasi kawasan gelung.
a) Markah akan direkodkan oleh pelajar sendiri di atas papan skor pemarkahan.
Gambar proses permainan

0 comments:

Post a Comment