My ads

Wednesday, January 5, 2011

Bab 1: Pengenalan Kepada Pengurusann Pendidikan Jasmani dan Sukan

BAB 1 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN

Muat Turun PDF File: Bab 1
  • Konsep dan Definisi Pengurusan
  • Pengurusan Pendidikan Jasmani
  • Pengurusan Sukan
  • Pengurusan Pendidikan Jasmani dan Sukan
  • Falsafah dan Kepentingan Pengurusan Pendidikan Jasmani, dan Sukan
  • Prinsip Pengurusan Pendidikan Jasmani
  • Prinsip Pengurusan Sukan

0 comments:

Post a Comment